Χειρουργική Στόματος

 
 
 
 
 
 
 
Εξαγωγή δοντιού
 
 
 
 
 
 
 
 
Χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας με κρημνό και συρραφή
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξαγωγή δοντιού ημιέγκλειστου ή έγκλειστου με κρημνό και συρραφή του τραύματος
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντιμετώπιση ξηρού ή επώδυνου φατνίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφαίρεση καλύπτρας
 
 
 
 
 
 
 
 
Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφαίρεση κύστεων των γνάθων
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφαίρεση επουλίδας
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιοψία
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφαίρεση μικρών όγκων του στοματικού βλεννογόνου
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκτομή χαλινού
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάνοιξη αποστήματος ενδοστοματικά
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάνοιξη αποστήματος εξωστοματικά
 
 
 
 
 
 
 
 
Χειρουργική διευθέτηση φατνιακής ακρολοφίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακρορριζεκτομή με ή χωρίς ανάστροφη έμφραξη
 
 
 
 
 
 
 
 
Ουλεκτομή